img
PORTRETRECHT
MAG JIJ ZOMAAR FOTO’S NEMEN VAN IEDEREEN?
portretrecht houdt in dat je de toestemming van een persoon moet vragen vooraleer je zijn of haar afbeelding kopieert of verspreidt. Portretrecht is een verzamelnaam voor een recht dat mensen verkrijgen wanneer zij geportretteerd worden. Met dit recht kan een geportretteerde persoon zich in bepaalde gevallen verzetten tegen publicatie (openbaarmaking of verveelvoudiging en verspreiding) van zijn portret. Deze rechten kunnen per land verschillen.

RECHT OP AFBEELDING
Door "het recht op afbeelding" kan alleen jij zelf beslissen of van jou een afbeelding mag worden genomen en of deze gebruikt mag worden. Wil je een foto van iemand nemen, dan moet je hiervoor aan die persoon de toestemming vragen. Eens je die toestemming hebt, wil dit nog niet zeggen dat je de genomen foto mag publiceren of op sociale media plaatsen. Beiden staan los van elkaar. Je moet dus voor elke handeling apart toestemming vragen. Doe je dat niet dan kan men zelfs de politie contacteren om jou aan te klagen voor het schenden van dit recht.
portrait-img

WANNEER MAG JE IEMAND FOTOGRAFEREN?
photosharing-img