img
0 1 0 0 0 0 1 1
DENKEN ZOALS EEN COMPUTER
De binaire code is een taal die in computers wordt gebruikt. Het is gebaseerd op het binaire getallensysteem waarbij alleen de getallen 0 en 1 worden gebruikt als symbolen om tekst weer te geven. De CPU is verantwoordelijk voor de snelheid van deze verwerking. Hoe beter je processor, hoe snel je computer data kan verwerken en taken kan uitvoeren!

BITS & BYTES
Een bit is de kleinste eenheid van data/informatie in een computer. Een bit kan maar twee waardes hebben, namelijk 0 of 1. Zelfs één letter in een Word-document is al groter dan een bit. Daarom is de grootste eenheid om de grootte van een bestand te meten, een byte. Een byte is 8 bits naast elkaar.
0/1 = BIT01000011 = BYTE
robot-img

binary img

transistor-img

transistor-img
  • Computer bestaat uit miljarden transistors (kleine schakelaars)
  • Transistor kent maar 2 standen (1 = AAN OF 0 = UIT)
  • Geactiveerd door de elektronische signalen die hij ontvangt. De cijfers 1 en 0 die in binair worden gebruikt, geven de aan en uit-toestanden van een transistor weer

MEGABYTES & GIGABYTES
We hebben al geleerd dat een byte bestaat uit 8 bits. Natuurlijk is 1 byte ook niet voldoende om iets weer te geven. Hoe complexer een document of toepassing wordt, hoe meer bytes nodig zijn om te vertegenwoordigen en op te slaan in een computer. Hiernaast zie je een tabel hoe we deze groepen verder indelen.
1 Gigabyte = 8 000 000 000 bits
binary-conversion-img